Nhiếp ảnh


Buổi sáng Đại Khâu

Bài và ảnh: Đỗ Kh.

Các nạn nhân mặc quần áo mùa hè và ngày đó chưa có dép nhựa nên quần áo họ đã bị phân hóa hết.

Bài đã đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả