Điện ảnh


DA 5 BLOODS: Khi Spike Lee chọn đường dễ dãi

Sáng Ánh

Tại Việt Nam phim này chỉ quay các cảnh cần thiết, như đi bộ trên phố Nguyễn Huệ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả