Nhiếp ảnh


So sánh hai bức ảnh: ba mươi phút với nửa giờ

Sáng Ánh

Sự hùng biện của nhiếp ảnh gia Sheala Craighead 8 năm sau có kết quả rất khác hùng biện của nhiếp ảnh gia Pete Souza.

Bài đã đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả