Chính trị


Một cuộc đánh chiếm Quốc hội thành công: chiến dịch “Chuồng heo”

Một cuộc đánh chiếm Quốc hội thành công: chiến dịch “Chuồng heo”

Nhóm đánh chiếm gồm 25 người, chia làm hai toán

Bài đã đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả